RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Welkom op onze school

De gemeente Gavere heeft 2 basisscholen, op 4 locaties.
De Vierklaver Asper en de Vierklaver Baaigem, Gavere, Vurste

De Vierklaver Asper
Mail ons
09/384.56.19

Veldstraat 12

9890 Asper
ASPER

De Vierklaver Baaigem

Mail ons
09/362.88.07

Baaigemstraat 460

9890 Baaigem
BAAIGEM

De Vierklaver Gavere

Mail ons
09/384.31.68

Baaigemstraat 26

9890 Gavere
GAVERE

De Vierklaver Vurste

Mail ons
09/384.56.18

Wannegatstraat 36

9890 Vurste
VURSTE