RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Team De Vierklaver Vurste

Onze beleidsmedewerkers

Wenne Van de Reviere

Directeur

Sofie Vervust

Zorgcoördinator

Katrien Vermaerke

Zorgcoördinator

Laurence Vermeulen

Zorgcoördinator lager

Sven Maes

ICT-coördinator

Philippe De Jonge

Zorgcoördinator - vervanger Sofie Vervust

Ons secretariaat

Nadine De Maerteleire

Secretariaat

Siel De Cordier

Secretariaat

Judith Willems

Secretariaat

Ine Huysman

Secretariaat

Onze leerkrachten lager onderwijs

Ruth Blommaert

Juf 1ste en 2de leerjaar 1/2LV

Freya Desmet

Juf 1ste en 2de leerjaar 1/2LV

Suzy De Vroe

Juf 3de en 4de leerjaar 3/4LV

Lisa Van Neste

Juf 3de en 4de leerjaar 3/4LV

Melissa Naessens

Juf 5de en 6de leerjaar 5/6LV

Stijn Vermeulen

Lerarenplatform

Onze leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

Lieve Bekaert

Juf Katholieke godsdienst

Lisa Hantson

Juf zedenleer

Zeynep Kahriman

Juf Islamitische godsdienst

Onze leerkrachten Lichamelijke opvoeding

Nele Heylbroeck

Juf LO

Steven Cornelis

Meester LO