RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Team De Vierklaver Gavere

Onze beleidsmedewerkers

Wenne Van de Reviere

Directeur

Sofie Vervust

Zorgcoördinator

Katrien Vermaerke

Zorgcoördinator

Sven Maes

ICT-coördinator

Ons secretariaat

Nadine De Maerteleire

Secretariaat

Siel De Cordier

Secretariaat

Judith Willems

Secretariaat

Ine Huysman

Secretariaat

Onze leerkrachten peuter- en kleuter

Cannoot Shana

Juf Peuter en kleuter P/1KAG

Eline Gabriël

Juf Peuter en kleuter P/1KAG

Eurlings Lieselotte

Juf Peuter en kleuter P/1KBG

Christiane Claeys

Juf kleuter

Marleen De Baere

Juf kleuter 2/3KAG

Stefanie Van Loo

Juf kleuter 2/3KBG

De Mulder Thyra

Zorgondersteuner kleuter

Onze leerkrachten lager onderwijs

Carla Verschueren

Juf 1ste leerjaar 1LAG

Ann De Jaeger

Juf 1de leerjaar 1LBG

Lisa Van Neste

Juf 1ste leerjaar 1LAG en 1LBG

Freya Tournet

Juf 2de leerjaar 2LG

Vera Marchand

Zorgondersteuner 1ste graad

De Bleeckere Dries

Meester 3de leerjaar 3LG

Delphine Van Laecke

Juf 4de leerjaar 4LG

Martine De Lie

Zorgondersteuner 2de graad

Moerman Stijn

Meester 5de leerjaar 5LG

Katharina Van Quaille

Juf 6de leerjaar 6LG

Lars Desmet

Zorgondersteuner 3de graad

Stijn Vermeulen

Lerarenplatform

Onze leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

Lieve Bekaert

Juf Katholieke godsdienst

Lisa Hantson

Juf zedenleer

Larisa Vanbelle

Juf zedenleer

Carmen Jonckheere

Juf zedenleer

Zeynep Kahriman

Juf Islamitische godsdienst

Onze leerkrachten Lichamelijke opvoeding

Nele Heylbroeck

Juf LO

Carine Vandenheede

Juf LO Peuter en kleuter