RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Team De Vierklaver Baaigem

Onze beleidsmedewerkers

Wenne Van de Reviere

Directeur

Philippe De Jonge

Zorgcoördinator

Katrien Vermaerke

Zorgcoördinator

Laurence Vermeulen

Zorgcoördinator lager

Sven Maes

ICT-coördinator

Ons secretariaat

Marissa De Regge

Secretariaat

Siel De Cordier

Secretariaat

Judith Willems

Secretariaat

Ine Huysman

Secretariaat

Onze leerkrachten peuter- en kleuter

Sophie Hoste

Juf Peuter en kleuter P/1KB

Hilde Gallet

Kinderverzorgster

Patricia De Schepper

Juf kleuter 2/3KB

Cindy DHallewin

Juf kleuter 2/3KB

Onze leerkrachten lager onderwijs

Sarah Lammens

Juf 1ste leerjaar 1LB

Mieke TSiobbel

Juf 3de en 4de leerjaar 3/4LB

Eline Gabriël

Juf 1ste leerjaar 1LB halftijds en 2u 2de graad

Marijke Stevens

Juf 6u 2de graad en 6u 3de graad

....

Juf 5de en 6de leerjaar 5/6LB

Lisa Van Neste

Juf lerarenplatform

Onze leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

Lieve Bekaert

Juf Katholieke godsdienst

Lisa Hantson

Juf zedenleer

Zeynep Kahriman

Juf Islamitische godsdienst

Onze leerkrachten Lichamelijke opvoeding

Steven Cornelis

Meester LO

Eline Gabriël

Juf LO Peuters/1KB

Cindy DHallewin

Juf LO kleuter 2/3KB