RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Team De Vierklaver Asper

Onze beleidsmedewerkers

Hélène Vermeiren

Directeur

Ann Vanhoutte

beleidsondersteuner

Sofie Vervust

Zorgcoördinator

Katrien Vermaerke

Zorgcoördinator

Sven Maes

ICT-coördinator

Ons secretariaat

Nadine De Maerteleire

Secretariaat

Siel De Cordier

Secretariaat

Judith Willems

Secretariaat

Ine Huysman

Secretariaat

Onze leerkrachten peuter- en kleuter

Carine Vandenheede

Juf Peuter en kleuter 1KPA

Kristien Maes

Juf Peuter en kleuter 1KPA

Sarah Degroote

Vervangster juf Carine

Hilde Compeyn

Juf 1ste kleuter 1KA

Zarah Herpoel

Juf 2de kleuter 2KA

Charline De Wulf

Juf 3de kleuter 3KA

Celine Janssens

Vervangster juf Charline

Onze leerkrachten lager onderwijs

Geert Van Bever

Meester 1st leerjaar 1LA

Susan Delaruelle

Vervangster meester Geert

Annick Heylesonne

Juf 2de leerjaar 2LA

Sara Demurie

Juf 2de leerjaar 2LA

Sylvie De Raeve

Juf 3de leerjaar 3LA

Anneleen Noël

Juf 3de leerjaar 3LA

Jan Goeminne

Meester 4de leerjaar 4LA

Leen Weymaere

Juf 5de leerjaar 5LA

Britt Myncke

Juf 5de leerjaar 5LA

Philippe De Jonge

Vervanger juf Britt

Hanne De Cordier

Juf 6de leerjaar 6LA

Stijn Vermeulen

Lerarenplatform

Onze leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

De Bel Sofie

Juf Katholieke godsdienst

Annelies De Clercq

Juf zedenleer

Zeynep Kahriman

Juf Islamitische godsdienst

Neeltje Carleer

Juf Protestantse godsdienst

Onze leerkrachten Lichamelijke opvoeding

Steven Cornelis

Meester LO

Lars Desmet

Meester LO

Kathleen Rysman

Juf LO kleuters