RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Team De Vierklaver Asper

Previous
Next

Onze beleidsmedewerkers

Hélène Vermeiren

Directeur

Ann Vanhoutte

beleidsondersteun en zorgleerkracht lagerer

Katrien Vermaerke

Zorgcoördinator

Philippe De Jonge

Zorgcoördinator

Sven Maes

ICT-coördinator

Ons secretariaat

Marissa De Regge

Secretariaat

Siel De Cordier

Secretariaat

Judith Willems

Secretariaat

Ine Huysman

Secretariaat

Onze leerkrachten peuter- en kleuter

Kristien Maes

Juf Peuter en kleuter 1KPA

Freya Desmet

Turnleerkracht + zorgleerkracht kleuters

Hilde Compeyn

Juf 1ste kleuter 1KA

Zarah Herpoel

Juf 2de kleuter 2KA

Charline De Wulf

Juf halftijdse ondersteuning 2KA

Eurlings Lieselotte

Juf kleuter 3KA

Hilde Gallet

Kinderverzorgster

Evelyne Mortier

Kinderverzorgster

Onze leerkrachten lager onderwijs

Britt Myncke

Juf 1ste leerjaar 1LA

Annick Heylesonne

Juf 2de leerjaar 2LA

Sylvie De Raeve

Juf 3de leerjaar 3LA

Laura Stevens

Juf 3de leerjaar 3LA en lerarenplatform

Jan Goeminne

Meester 4de leerjaar 4LAA

Sara Demurie

Juf 2de leerjaar 4LBA

Leen Weymaere

Juf 5de leerjaar 5LA

Hanne De Cordier

Juf 6de leerjaar 6LA

Anneleen Noël

Juf 2de (1/5) 4de (1/5) 6de halftijds en zorgleerkracht lager

Lisa Van Neste

Juf lerarenplatform

Onze leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

De Bel Sofie

Juf Katholieke godsdienst

Annelies De Clercq

Juf zedenleer

Zeynep Kahriman

Juf Islamitische godsdienst

Neeltje Carleer

Juf Protestantse godsdienst

Onze leerkrachten Lichamelijke opvoeding

Steven Cornelis

Meester LO

Freya Desmet

Turnleerkracht + zorgleerkracht kleuters