RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Onze strategie BGV

Algemene uitgangspunten van het pedagogisch project

We geloven binnen GBS De Vierklaver Baaigem-Gavere-Vurste dat de vier pijlers ‘respect, geborgenheid, kennen en kunnen, zelfontplooiing’ de basis vormen voor het groeiproces tot wereldburgers van onze leerlingen. We engageren ons om deze vier waarden uit te dragen.

Om dit na te streven staat dit strategisch doel in de kijker:
We maken werk van onze preventieve basiszorg binnen de klas. Zo willen we uitgroeien tot een innovatieve leerorganisatie die maximale kansen geeft aan alle lerenden in een krachtige leeromgeving met ruimte voor differentiatie.

Pijler ‘Kennen en kunnen’

De vierklaver_illustraties_Tekengebied 1 kopie 3

Daarom besteedt onze school vanaf de peuterklas veel aandacht aan het leergebied ‘Leercompetenties’ met transversaal karakter.
De methodiek die we hiervoor schoolbreed inzetten, is deze van de Executieve Functies. Vanuit een professioneel draagvlak leren we bewust en onbewust competenties aan die bijdragen tot het uitbouwen van een fijne carrière.

We bieden duidelijkheid aan elk kind door les te geven volgens het model van de Expliciete Directe Instructie met (digitale) differentiatie op meerdere sporen. Onze lokalen zijn ingericht en onze hulpkaarten zijn gelijkend volgens een Universel Design for Learning. Zo is er herkenbaarheid vanaf de kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.   

Pijler ‘Zelfontplooiing’

De vierklaver_illustraties_Tekengebied 1

Vanuit de klassikale brede basiszorg willen we maximaal inzetten op alle talenten zodat elk kind deze optimaal kan ontplooien.
Zo zetten we structureel in op co-teaching zodat meerdere leraren de kinderen leren kennen en begeleiden. We delen onze expertise met elkaar en met de kinderen.
Tijdens alle lessen zetten we in op differentiëren en bieden we zorg aan naar boven en naar beneden.

Pijler ‘Respect’

De vierklaver_illustraties_Tekengebied 1 kopie

Ons opvoedingsproject gaat er van uit dat alle participanten van de school een positief schoolklimaat ontwikkelen waar kinderen zich goed voelen. We realiseren kwaliteitsonderwijs door een geëngageerde aanpak waarin een warme, open communicatie beoogd wordt tussen kinderen, leraren, ouders en alle participanten van onze school. Zo respecteren we ieders mening en wordt door middel van bevraging aandacht gegeven aan nieuwe focusdoelen.

Pijler ‘Geborgenheid’

De vierklaver_illustraties_Tekengebied 1 kopie 2

Om een positieve ontwikkeling van de sociale en emotionele competenties te bevorderen en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) zetten we in op de weerbaarheidstraining ‘Rots en water’. Door dit structureel in te bedden in elke klas trachten we elk kind maximale ontwikkelingskansen te geven op elk vlak. Daarnaast hechten we belang aan ons Veerkrachtproject (snoezelen en veerkrachtpad).

GBS De Vierklaver BGV

Ons schoolteam bestaat uit (co/zorg)leraren kleuter en lager, een zorgcoördinator voor de jongsten en een zoco voor kinderen vanaf +-8jaar, twee kinderverzorgsters, 3 administratief medewerkers en een ICT-coördinator die ons en de kinderen bijstaat. Wij kunnen rekenen op de hulp van de poetsdienst, de technische en de busdienst van de gemeente, eveneens voor de vrijwilligers en toezichters van de voor- en naschoolse opvang. De mensen die meeschrijven aan de kwaliteitsontwikkeling van de school (het SWP) zijn de beleidsondersteuners en de directie, bijgestaan door onze pedagogische begeleidingsdienst, en gemandateerd door het schoolbestuur.

Onze partners tijdens en naast de schooluren zijn:

De diensten van Onderwijs Voor Steden en Gemeenten, CLB Deinze-Eeklo, Ondersteuningsnetwerk Pixsy, de scholen van onze scholengemeenschap: GBS De Vierklaver A en Gilko Merelbeke,  Arteveldehogeschool – Hogent – Vives waar wij stageplaatsen voor voorzien, de Universiteit Gent die evidence based onderzoek en samenwerking biedt, het KSO St. Lucas Gent waarvoor wij (kunst)projecten uitreiken, aan enkele volwassenen van zorgcentrum Zonnehoeve en de Bolster bieden we een werkplek, het KISP organiseert mode- en ICT-lessen in onze lokalen, uilenspel is onze partner in (t)huiswerkbegeleiding.