RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Onze strategie Asper

We geloven binnen GBS De Vierklaver Asper dat de vier pijlers uit onze visie centraal staan in de werking van onze school en in het groeiproces tot wereldburgers van onze leerlingen.
Om dit na te streven zetten we sterk in op een krachtige leeromgeving, een brede basiszorg en de totale ontwikkeling van elk individu met een open blik op de wereld.

Visiepijler ‘Kennen en kunnen’ - Competentie

De vierklaver_illustraties_Tekengebied 1 kopie 3

Daarom besteedt onze school vanaf de peuterklas  veel aandacht aan het ‘leren leren’.
De basis van ons ‘leren leren’ zijn 16 leerstrategieën.
Het zijn concrete manieren van leren die kinderen kunnen inzetten om zich kennis en vaardigheden eigen te maken.
Om dit allemaal een gezicht te geven, gebruiken we op school ‘monstertjes’.

De leermonsters zijn allemaal ergens goed in en helpen de kinderen om vaardigheden te leren en te versterken.
Ze zijn herkenbaar voor kinderen van alle klassen. 
Er zijn 16 monstertjes, verdeeld in 5 kleurrijke families. Met de gele en de roze familie zijn we aan zet om zelfontplooiing te realiseren, de groene familie brengt ons respect en geborgenheid bij, de blauwe en de paarse familie helpen ons bij het kennen en kunnen. Alle monstertjes hebben een bijpassende naam gekregen: zo staat GoGo bijvoorbeeld voor doorzettingsvermogen en Zaza voor herhalen.

Met aandacht voor: differentiatie, oplossingsgericht werken, aandacht voor cognitieve kennis, EDI (Expliciete Directe Instructie), effectieve didactiek, UDL (Universal Design for Learning), digitale competenties, typlessen, digitaal platform, bewegend leren, kangoeroewerking, One Mile a Day, buitenklas, VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) – verkeersbrevetten voetgangers en fietsers, zwemlessen, hulpmiddelen die het leren ondersteunen, leerplan OVSG

Visiepijler ‘Zelfontplooiing’ - Autonomie

De vierklaver_illustraties_Tekengebied 1

MOS (Milieuzorg Op School)-acties: leer lokaal, denk globaal, wereldwaterdag, zero afval, watt minder, verkeer), samenwerkingsverband met Rwanda, openluchtklassen, afspraken en routines ‘Zo leven we samen op onze school’, leerlingenraad – MOS&BOS-raad, afvalbeleid, culturele activiteiten, themagebonden uitstappen en workshops, voorbereiden op secundair onderwijs, motivatie met de roze familie, zelfstandig en zelfsturend werken, mediawijs

Visiepijlers ‘Respect en Geborgenheid’ - Relatie

Veerkrachtproject (snoezelen en veerkrachtpad) groene familie, Rots&Water, afspraken en routines: ‘Zo leven we samen op school’, zones van vertrouwen: zen-, speel- en sportzone, herstelzone en pauzeplek, uitdagende en klimaatvriendelijke speelplaats,  aandacht voor het sociaal-emotionele en het mentaal welzijn (veerkracht), no-blame methode, stilteklas, BOS (Blij Op School)-acties:  Saved By the Bell, de warmste week, buddywerking, klasoverschrijdende activiteiten, speel-o-theek, buitenbib, …

De vierklaver_illustraties_Tekengebied 1 kopie 2
De vierklaver_illustraties_Tekengebied 1 kopie

GBS De Vierklaver Asper is

Ons schoolteam:
Klasleerkrachten, zorgleerkrachten, kinderverzorgers, leerkrachten levensbeschouwing, sportleerkrachten, poetsteam, voor-en naschoolse opvangmama’s, helpende handen, vrijwillige middagtoezichters, buschauffeurs, schoolbestuur, team technische dienst, secretariaat medewerkers, zorgcoördinatoren, ICT-coördinator, aanvangsbegeleider, beleidsondersteuner en de directeur.

Onze partners:

Ouderwerking, CLB, netwerkondersteuners Pixsy,
scholengemeenschap GBS De Vierklaver BGV en Gilko Merelbeke, buurtwerking, Uilenspel, Landelijke Gilden, MOS, provincie Oost-Vlaanderen,  OVSG, SkoZok.nl.