RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Onze leerkrachten Lichamelijke opvoeding

Sport op school

Nele Heybroeck

Juf LO

Steven Cornelis

Meester LO

Simon Thienpont

Turnleerkracht Asper

Isolde Masscheleyn

Turnleerkracht + juf 4u 1ste graad en 4u 2de graad

Turnen

Voor alle kinderen zijn turnpantoffels of sportschoenen met witte zool noodzakelijk om
de sportzaal te mogen betreden. Dit om strepen op de speciale sportvloer te vermijden.
Vanaf het 1ste leerjaar graag een turnzakje met witte T-shirt en blauw sportbroekje.

Tip:
Voor kleutertjes die nog geen schoenen kunnen strikken, zijn schoenen met
elastiek of velcro aan te bevelen – graag naamtekenen.

Zwemmen

De kleuters van de derde kleuterklas gaan maandelijks zwemmen vanaf maart.
In het lager zwemt de eerste graad tweewekelijks, de 2de graad ook tot aan de krokusvakantie, de 3de graad heeft 5 zwembeurten. Kostprijs bedraagt 1,5 euro/zwembeurt.
Voor de leerlingen van het 2de leerjaar neemt het schoolbestuur (Inrichtende Macht) de kosten op zich. In de 3 de graad zwemmen de leerlingen tot eind januari.
Graag een doktersattest indien uw kind niet kan deelnemen aan de turn- of zwemles.
Opgelet: zwemshorts zijn niet toegelaten !!!