RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Onze leerkrachten Lichamelijke opvoeding

Nele Heybroeck

Juf LO

Steven Cornelis

Meester LO

Freya Desmet

Turnleerkracht + zorgleerkracht kleuters

Turnen

Voor alle kinderen zijn turnpantoffels of sportschoenen met witte zool noodzakelijk om
de sportzaal te mogen betreden. Dit om strepen op de speciale sportvloer te vermijden.
Vanaf het 1ste leerjaar graag een turnzakje met witte T-shirt en blauw sportbroekje.

Tip:
Voor kleutertjes die nog geen schoenen kunnen strikken, zijn schoenen met
elastiek of velcro aan te bevelen – graag naamtekenen.

Zwemmen

De kleuters van de derde kleuterklas gaan maandelijks zwemmen vanaf maart.
In het lager zwemt de eerste graad tweewekelijks, de 2de graad ook tot aan de krokusvakantie, de 3de graad heeft 5 zwembeurten. Kostprijs bedraagt 1,5 euro/zwembeurt.
Voor de leerlingen van het 2de leerjaar neemt het schoolbestuur (Inrichtende Macht) de kosten op zich. In de 3 de graad zwemmen de leerlingen tot eind januari.
Graag een doktersattest indien uw kind niet kan deelnemen aan de turn- of zwemles.
Opgelet: zwemshorts zijn niet toegelaten !!!