RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.