RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Afsprakennota's

Goede afspraken maken goede vrienden. 
Hieronder onze algemene afspraken

Afsprakenboekje algemeen

Goede afspraken maken goede vrienden. 

Hieronder de specifieke afspraken voor GBS De Vierklaver vestiging Asper

Afsprakenboekje Asper

Goede afspraken maken goede vrienden. 

Hieronder de specifieke afspraken voor GBS De Vierklaver vestiging Baaigem

Afsprakenboekje Baaigem

Goede afspraken maken goede vrienden. 

Hieronder de specifieke afspraken voor GBS De Vierklaver vestiging Gavere

Afsprakenboekje Gavere

Goede afspraken maken goede vrienden. 

Hieronder de specifieke afspraken voor GBS De Vierklaver vestiging Vurste

Afsprakenboekje Vurste

Schoolreglement