RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Welkom bij ouderwerking Baaigem

Wij zijn mama’s en papa’s die graag dingen organiseren voor de school.
Info of vragen, 
Mevr. Eline Remue
ouderraadbaaigem@outlook.be

Schooljaar 2021-2022

Hier komt de info over onze activiteiten van het schooljaar 2021-2022

Tot binnenkort

Schooljaar 2020-2021

Digitale schoolfeest 2020-2021

Jawel, ook dit jaar is er een schoolfeest. Uiteraard niet in onze gekende vorm.
Maar! U zal kunnen genieten van een filmopname die gemaakt is op school. Mét dans en toneel door onze kinderen.
Bestellen kan vanaf nu!