RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Voor- en naschoolse opvang

Iedere schooldag (dus ook op woensdag) vanaf 7u00 en tot 18u00 In de opvang
gelden dezelfde algemene regels als tijdens de gewone lesuren.

Tijdens de opvang is er de mogelijkheid om het huiswerk zelfstandig te maken. De kinderen hebben alle materiaal zelf bij. Kinderen die klaar zijn met de huistaken zorgen zelf voor vervangtaken: lezen, kleuren, tekenen.

De kleuters spelen onder toezicht in de kleuterzaal of speelplaats.
Kostprijs: € 0,02 per minuut. Gelieve de einduren te respecteren.
Wie geregeld z’n kind te laat afhaalt, zal daarvoor beboet worden (per begonnen half uur € 10). 

Bij het afhalen van de kinderen dient de opvangmoeder de barcode van uw kind in te
scannen.

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
8u30 – 10u108u30 – 10u108u30 – 10u108u30 – 10u108u30 – 10u10
SpeeltijdSpeeltijdSpeeltijdSpeeltijdSpeeltijd
10u25 – 12u0510u25 – 12u0510u25 – 11u1510u25 – 12u0510u25 – 12u05
MiddagpauzeMiddagpauzeMiddagpauzeMiddagpauze
13u25 – 14u4013u25 – 14u4013u25 – 14u4013u25 – 14u15
SpeeltijdSpeeltijdSpeeltijdSpeeltijd
14u55 – 15u4514u55 – 15u4514u55 – 15u4514u30 – 15u00