RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Onze Visie

GBS De Vierklaver Baaigem – Gavere – Vurste is een dynamische en innoverende basisschool voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Samen met de kinderen, de buurt, sterke sch ’ouders’ en tal van vrijwilligers en organisaties bouwt ons gemotiveerd team dagelijks aan een warme ‘brede’ school.

We zetten in op Respect, Zelfontplooiing, Geborgenheid en Kennis en Kunnen.
Deze waarden zijn, naast teamwork, gevarieerde werkvormen en een vernieuwende aanpak, de typerende karaktereigenschappen van onze gemeenteschool. Onze hoofdschool bevindt zich in de Baaigemstraat/Middelwijk, het hart van onze gemeente!

Samen met de ouderwerking organiseren we elk jaar activiteiten die leuk, wenselijk en haalbaar zijn om onze school in de kijker te zetten. De buurt erbij betrekken is een doelstelling die we verder willen nastreven. 

Kiezen voor GBS De Vierklaver Baaigem, Gavere en Vurste is kiezen voor warmte en tevredenheid.

Onze vier pijlers zijn respect, geborgenheid, kennen & kunnen en zelfontplooiing. Vanuit onze 4 pijlers realiseren we dag na dag kwaliteitsvol onderwijs. Dit doen we door onszelf dagelijks in vraag te stellen en door blijvend kennis op te doen in verband met onderwijs en vernieuwing. Ons lerarenbestand bestaat uit heel veel Gaverlingen.
We vinden het dan ook een meerwaarde om de verbondenheid met onze gemeente sterk te houden. 

We bieden onderwijs op maat en ritme van elk kind.

* Kwaliteitsvol onderwijs in een krachtige leeromgeving 

* Enthousiast leerkrachtenteam 

* Aandacht voor de totale ontplooiing van elk kind

* Extra zorg voor kinderen die ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben 

* Vernieuwend onderwijs door o.a. gebruik te maken van digitale leermiddelen

* Bij co – en teamteaching werken verschillende leraren als gelijkwaardige partners samen en leren kinderen met en van elkaar 

* Prima voorbereiding op de verdere schoolloopbaan door in te zetten op de nieuwe leercompetenties door het ontwikkelen van de executieve functies

* Vanaf september 2023 zetten we extra in op de sociale vaardigheden door het voltallige schoolteam bij te scholen via de methode ‘Rots en Water’ 

Kom thuis in een familiale schoolsfeer waar iedereen welkom is

Wisten jullie … 

 • dat we steeds kiezen voor een open communicatie 
 • dat familie, buren, vrienden steeds welkom zijn op al onze schoolse activiteiten
 • dat we infoavonden organiseren over schooleigen thema’s 
 • dat we samen met onze enthousiaste ouderraden beslissingen nemen
 • dat we een actieve leerlingenraad hebben
 • dat we voor-en naschoolse opvang hebben van 7u tot 18u met per vestiging een vaste opvangmoeke of -vake
 • dat de instappertjes de kans krijgen om te slapen 
 • dat we kiezen voor een gezonde opvoeding door fruitmomentjes aan te bieden
 • dat ons zorgteam bestaat uit zorgleraren en -coördinatoren die steeds vertrekken vanuit hun warmte om een kind tot zelfontplooiing te laten komen
 • dat we een veerkrachtpad, zenborden en een snoezelmobiel hebben 
 • dat iedere groep van peuterklas tot zesde leerjaar beschikt over een digibord
 • dat alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar beschikken over een iPad
  die ze ook thuis mogen gebruiken
 • dat er ook nog heel wat extra iPads en laptops zijn die in alle andere kleuter- en lagere klassen kunnen ingezet worden
 • dat onze hoog- en meerbegaafden wekelijks uitdagende lessen krijgen in een aparte lesgroep door een expert
 • dat alle leerlingen in het vierde leerjaar gratis professionele typ 10 lessen krijgen tijdens de lesuren

Kennen jullie onze extra’s? 

* Leerrijke en interactieve themauitstappen van peuter tot L6 

* Klasdoorbrekende projecten zoals samen lezen met de buddyklas 

* Openluchtklassen: in de eerste graad voorzien we boerderijklas en cultuurklas zonder overnachting, in de tweede graad gaan we naar de zee of de heide met 2 of 4 overnachtingen, in de derde graad gaan we op stadsklas naar onze hoofdstad of naar de Ardennen en slapen we daar 2 of 4 keer

* Wendagen en infodagen voor nieuwe ouders 

* vanaf september 2023 zetten we op woensdagvoormiddag onze vergaderzaal in de Middelwijk open voor ouders die graag samen werken, praten, koffie drinken 

Iedereen is welkom bij ons en voor iedereen bieden wij het beste zodat elk kind zich maximaal kan ontplooien. 

Tot binnenkort?

Warme groeten van ons allemaal.
De lerarenteams van Baaigem, Gavere en Vurste. De zorgcoördinatoren Katrien en Philippe, onze ICT-coördinator Sven, onze secretariaatsmedewerkers Ine, Judith en Marissa en onze directeur Wenne.

Wil je meer weten of een bezoekje inplannen? Geef ons een seintje op 09/384.31.68, we leiden u met veel trots rond.