RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

De Schoolraad

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen:
De ouders;
Het personeel;
De lokale gemeenschap.