RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

De Schoolraad

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen:
1° de ouders;
2° het personeel;
3° de lokale gemeenschap