RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN