RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Onze dagindeling

Let op: om de lessen tijdig te kunnen starten rinkelt de bel om 8.25u. en om 13.20u

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
8u30 – 10u108u30 – 10u108u30 – 10u108u30 – 10u108u30 – 10u10
SpeeltijdSpeeltijdSpeeltijdSpeeltijdSpeeltijd
10u25 – 12u0510u25 – 12u0510u25 – 11u1510u25 – 12u0510u25 – 12u05
MiddagpauzeMiddagpauzeMiddagpauzeMiddagpauze
13u25 – 14u4013u25 – 14u4013u25 – 14u4013u25 – 14u15
SpeeltijdSpeeltijdSpeeltijdSpeeltijd
14u55 – 15u4514u55 – 15u4514u55 – 15u4514u30 – 15u00