RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Onze visie

We geloven binnen GBS De Vierklaver dat er vier pijlers centraal staan in de werking van onze school en in het groeiproces tot wereldburgers van onze leerlingen.
We engageren ons om dit uit te dragen.

Onze 4 pijlers

GBS De Vierklaver is een dynamische, innoverende basisschool voor kinderen van 2.5 tot 12 jaar. Samen met de kinderen, de buurt, sterke sch’ouders’ en tal van vrijwilligers & organisaties die vallen onder ‘Brede School’ bouwt ons gemotiveerd team dagelijks aan een warme school. We zetten in op Respect, Zelfontplooiing, Geborgenheid en Kennis en Kunnen. Deze waarden zijn naast teamwork, gevarieerde werkvormen en een vernieuwende aanpak, de typerende karaktereigenschappen van onze gemeenteschool De Vierklaver. ‘Wijs OnderWijs’ is dan ook ons motto.
Welkom in onze school!

ZELFONTPLOOIING

We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen.  
We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.  

 – Zelfkennis, zelfreflectie en feedback doen ieder van ons groeien  
– Verantwoordelijkheid stimuleren leidt tot eigenaarschap  
– Samen komen we tot leren 

RESPECT

Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks  
in om een context te creëren waarin kans is voor het  
ontwikkelen van een positieve omgang met anderen. 

– Jij en ik, iedereen hoort erbij
– Een open blik op diversiteit
– Beleefdheid vormt de basis van elke ontmoeting
– Een eerlijk verhaal biedt een kans tot groeien
– Werken aan een positieve groepsdynamiek is de taak van elk individu

GEBORGENHEID

We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving  
We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.  

 Een school waar:  
– Doen, denken en voelen in balans zijn  
– Waar proberen leren is  
– Het proberen gewaardeerd wordt  
Kortom een plaats waar iedereen zich goed in zijn vel voelt.  

KENNEN en KUNNEN

We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen
de nodige inhoudelijke bagage mee te geven. 
Dit om deel te nemen en bij te dragen aan de evoluerende maatschappij. 

We zetten in op: 
– Samenhang tussen de leerinhouden
(een gezonde balans tussen kennis, vaardigheden en attitudes) 
– Samenhang tussen én binnen leerjaren 
– Zelfredzaamheid  
– De klas van (n)u