RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Onze missie BGV

Een sterk verhaal dat we samen met z’n allen schrijven zodat we aan ieder kind de beste (onderwijs)kwaliteit kunnen bieden, dat is onze missie.

Vanuit onze vier pijlers: ‘respectgeborgenheid, kennen en kunnen, en zelfontplooiing’ realiseren we kwaliteitsvol onderwijs.
Deze waarden zijn naast teamwork, gevarieerde werkvormen en een vernieuwende (digitale) aanpak, de typerende karaktereigenschappen van onze warme gemeenteschool. We willen benadrukken dat we als school een belangrijk deel willen uitmaken van onze lokale samenleving. Het verhaal dat we hier aan het schrijven zijn, is een verhaal van “samen”. Een sterk verhaal dat we samen met z’n allen schrijven zodat we aan ieder kind de beste (onderwijs)kwaliteit kunnen bieden, dat is onze missie.

Onze visie, missie en pedagogisch project staan verder uitgeschreven in het schoolwerkplan (SWP). Dit vernieuwd SWP bestaat uit een decretaal en een actief deel en werd in januari 2023 goedgekeurd door het schoolbestuur.

Samen met de beleidsondersteuner, de beide zorgcoördinatoren en de ICT-coördinator vormt de directeur het beleidsteam dat samen nadenkt over “evidence based”  kwaliteitsontwikkeling op leerling-, klas- en schoolniveau. Zo staan de rollen van de beleidsleden en de onderwerpen uitgeschreven in het RACI-model. Iedere ambitie – of kwaliteitskaart wordt gelinkt aan 1 of meerdere pijlers én aan het Referentiekader voor OnderwijsKwaltiteit (rOK). De verticale samenhang tussen de leerjaren die tevens ook vestigingsoverschrijdend is, wordt gerealiseerd door de leraren die in vakwerkgroepen de onderwijsontwikkelingen volgen en bespreken. De missie, om iedere kind op een comfortabele wijze zover mogelijk te brengen, hebben wij dagelijks voor ogen. Dit uit zich in onze binnenklasdifferentiatie, het lesgeven volgens het onderwijsmodel EDI, de universele inrichting van de klassen, de opmaak hulpkaarten etc.
Wie graag meer weet en ziet hoe wij als team (voor- of achter de schermen) school maken, is steeds welkom!