RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Asper/Gavere/Vurste

Asper/Gavere/Vurste VEGGIE

Baaigem

Baaigem VEGGIE

Maaltijden op onze school

De kinderen kunnen een lunchpakket meebrengen ofwel een warme maaltijd nemen. 
Elke leerling kan ook soep krijgen. 

Suikerhoudende dranken (cola, fanta, sprite, ice-tea, fruitsap, chocomelk…) worden niet toegelaten.
Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om water te drinken.

In de lunchbox bevinden zich geen snoepen en/of chocolade en in het kader van het MOS-project worden brooddozen en hervulbare drinkflessen sterk aanbevolen.

Warme maaltijd

De warme maaltijden worden geleverd door Hanssens Catering. Op voorhand
worden de maaltijden voor de komende maand doorgegeven. Dit doorgegeven aantal
kan slechts gewijzigd worden indien uw kind afwezig is wegens ziekte.
Mogen wij ook vragen een vast patroon te hanteren in het doorgeven van de
maaltijden a.u.b. Sinds schooljaar 2019-2020: vrijdag = veggiedag

Drankjes op school

Tijdens de speeltijd kan uw kind een meegebracht drankje (water, melk of nietgesuikerd drankje vb komkommersap) nuttigen.
Kraantjeswater is steeds gratis te verkrijgen.

Snoepen op school

Snoepen is op school niet toegelaten, ook geen kauwgom !

Geef de kinderen liever een stuk fruit, rauwe groenten of een droge koek mee !
Ook koeken met chocolade worden het liefst vermeden. Indien u uw kind toch zo’n koek meegeeft, geldt de regel van maximum 50% chocolade.