RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Leerlingenraad GBS De Vierklaver Gavere

Vorig jaar startten we samen met enkele kinderen de leerlingenraad op.
De kinderen reageerden hier heel enthousiast op.

Ze vergaderden samen met de leerkrachten, samen in groep, bevroegen ouders/ kinderen via teams 😉
Een hele boterham, maar ze verwezenlijkten direct enkele zaken zoals: gekleurde picknickbanken, het GEK – voetbaltornooi, dansen op vrijdag…

Ook dit jaar zetten we de trend verder met onze nieuwe voorzitter Louise B. (Leerling 6de leerjaar)
Opnieuw zullen we een hechte groep vormen die alle belangen van de kinderen zullen verdedigen.
De stem van onze kinderen is namelijk heel belangrijk op onze school!

Samen met de kinderen proberen we enkele nieuwe thema`s aan bod te laten komen.

Dit jaar staat het thema `Mediawijs op reis` centraal en willen we samen met de kinderen nog meer op de digitale wereld inspelen.

​​Samenwerken is een kracht, die kinderen uitstralen op school.