RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Digitale geletterdheid: De opbouw van onze ICT-leerlijn

Onze leerlingen ICT-basisvaardigheden aanleren is de eerste stap in dit proces.

Hoe schakel je een toestel in en uit, hoe kan je aanmelden op je account, hoe werk je met een touchscreen, hoe kan je best typen op je toetsenbord?
Dat zijn de vaardigheden waar doorheen het kleuter en lager aan wordt gewerkt.
Via deze basisvaardigheden leren onze leerlingen werken met internet, applicaties en tools, mappen en bestanden.

We leren bestanden aanmaken en deze organiseren maar ook om digitaal samen te werken door bestanden met anderen te delen. Via MS Teams leren we in groep digitaal samen te werken, te werken met opdrachten en deadlines. Organiseren van onze agenda enz. 
We leren de leerlingen zoeken op internet naar informatie via zoekmachines en de gevonden informatie kritisch te beoordelen.

Via ‘Mediawijs zijn‘ gaan de leerlingen om met de vele online gevaren. We gaan nog verder, we leren onze leerlingen te voorkomen dat ze kwetsbaar zijn voor deze vele online bedreigingen.

Ons Cyber School project haalt in leuke educatieve lessen al deze gevaren en tips je te beschermen aan. Zo leren we ‘digitaal kritisch‘ te zijn.

Internet is ook een zeer krachtig communicatiekanaal waar onze leerlingen veilig en vaardig mee moeten leren omgaan. Door via e-mail en chat te leren communiceren kunnen ze snel en eenvoudig informatie met andere uitwisselen, samenwerken aan projecten… hiervoor gebruiken wij ons Office365 platform.

Via foto’s, video’s en PowerPoint leren we de leerlingen hun presentatievaardigheden bijschaven. Opgezochte informatie delen ze met de leerkracht en andere leerlingen via een voorstelling met behulp van een presentatie via slides. Hoe leuk is dat!

Onze leerlingen zijn MEDIAVAARDIG, vaardig in het omgaan met soft- en hardware

Onze leerlingen zijn slimme COMPUTATIONELE DENKERS, ze herkennen patronen en kunnen logische stappen in een denkproces nemen.

Onze leerlingen zijn MEDIAWIJS (Cyber Helden)bewust van de gevaren en slim in het gebruik van ICT tools.

Onze leerlingen dragen zorg voor hun MEDIAWELZIJN, denken aan hun fysieke en mentale gezondheiden

MEDIAVAARDIG
In deze bouwsteen zitten de noodzakelijke vaardigheden die men nodig heeft om met ICT de leerdoelstellingen te behalen.
Werken met Office, werken met de Ipad, werken met foto’s en andere media enz.
Het zijn dus alle ICT-vaardigheden gebundeld in de leerlijn MEDIAVAARDIG.

ICT Leerlijn: MEDIAVAARDIG

COMUTATIONEEL DENKEN
Computationeel denken is als een denkwijze waarbij je problemen oplost door logisch na te denken, vergelijkbaar met het oplossen van een puzzel. Het houdt in dat je stappen bedenkt om een taak te voltooien, zoals het volgen van een recept om een taart te bakken. Deze manier van denken helpt ons problemen op te lossen.

Computationeel denken stimuleert het redeneren, abstraheren en het probleemoplossend vermogen, met vertrouwen, doorzetting en in samenwerking met anderen. 
Het is als een slimme manier van denken die overal handig is.

ICT Leerlijn: COMUTATIONEEL DENKEN

MEDIAWIJS
We willen van onze leerlingen mediawijze leerlingen maken, cyber helden!
In deze bouwsteen omvatten we het kritisch kijken naar de digitale wereld. Bewust zijn van de gevaren maar ook leren omgaan met die vele digitale gevaren.
Hiervoor werken we samen met Cyber Helden, een project van https://www.bibzondergrenzen.be/ maar ook de leerlijn en dossiers van https://www.mediawijs.be/ gebruiken we in onze lessen. 

ICT Leerlijn: MEDIAWIJS

Apestaartjaren is een tweejaarlijks onderzoek naar de digitale leefwereld van kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. We vragen hen welke digitale toestellen ze hebben en gebruiken, wat ze daar op doen en we peilen naar hun mediawijze vaardigheden en attitudes.

Bekijk hier het  verslag: Onderzoeksrapport 2024

 Onderzoeksrapport 2022

MEDIAWELZIJN
Meer en meer gaan we digitaal, niet alleen op school maar op thuis en onderweg. Dit heeft een impact om ons welzijn. Dit behandelen we in deze bouwsteen, ons digitaal welzijn. Steeds beschikbaar zijn, de vele schermuren, het digitale zelfbeeld van onze leerlingen zijn maar enkele van de onderwerpen die we in deze leerlijn omvatten. 

ICT Leerlijn: MEDIAWELZIJN