RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Een kind in het kleuter of basisonderwijs, er komt vaak veel bij kijken. 

Op onze pagina met het schoolreglement en de afspraakboekjes vind je heel veel info. 
somden we alvast enkele belangrijke zaken op via onderstaande pagina’s. Zo trachten we een beter overzicht te bieden in al de info die op ouders afkomt. 

Maaltijden

Opvang

Betalingen

Schooltoeslag

Onze dagindeling

Afwezigheid

Kalender

Vakanties

Onze uitstappen

Schoolreglement