RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Een kind in het kleuter of basisonderwijs, er komt vaak veel bij kijken. 

Op onze pagina met het schoolreglement en de afspraakboekjes vind je heel veel info. 
somden we alvast enkele belangrijke zaken op via onderstaande pagina’s. Zo trachten we een beter overzicht te bieden in al de info die op ouders afkomt. 

Maaltijden

Opvang

Betalingen

Schooltoeslag

Onze dagindeling

Afwezigheid

Kalender

Vakanties

Onze uitstappen

Schoolreglement