RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

GBS De Vierklaver is een Cyber School

Cyber School  is een programma waarin het hele schoolteam, de leerlingen en de ouders betrokken worden in het denkproces rond digitaal burgerschap en internetveiligheid. 

Ouderavond rond verantwoord internetgebruik op 11/03/22 om 20u00

Interactive sessie Cyber Helden

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar kregen deze leuke interactieve infosessie in de klas. 

Navigeer je weg naar veiligheid en bereik
de sterren

Cyber Helden

Met het programma Cyber Helden willen we kinderen tussen 8 en 14 jaar uitrusten met de vaardigheden die ze nodig hebben om veilig te kunnen genieten van de rijkdom van het internet.

Als resultaat van een samenwerking tussen Bibliotheken Zonder Grenzen en Google biedt de educatieve kit “Cyber Helden” activiteiten om kinderen bewust te maken van het veilige en kritische gebruik van het internet. Deze educatieve kit biedt een eenvoudige en speelse benadering van de competenties die zijn gedefinieerd door DIGCOMP, het Europese referentiekader voor digitale competenties.

Cyber Slim

Denk goed na voor je iets deelt

Online delen, sociale media, digitale identiteit, e-reputatie

Cyber Alert

Val niet voor vals

Nepnieuws, hacken, phishing, kritische geest

Cyber Sterk

Beveilig je geheimen

Privacy, online beveiliging, veilige wachtwoorden

Cyber Vriendelijk

Vriendelijk zijn is cool

(cyber)pesten, vriendelijkheid en welzijn

Cyber Moedig

Praat erover als je twijfelt

Het belang van dialoog bij problemen, gespecialiseerde organisaties