RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Bos & Mos raad
We stellen jullie graag de nieuwe Bos & Mos raad 2021-2022 voor:
2de lj: Raf en Hannes (thema: afval)
3de lj: Janne en Ilana (thema: water)
4de lj: Seppe en Lara (thema: natuur)
5de lj: Emiel en Amélie (thema: energie)
6de lj: Marthe en Mathis (thema: verkeer)