RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Wist je dat we al jarenlang een MOS-school zijn?

En wat voor één… aan onze schoolpoort hangt de MOS-vlag, dé hoogste onderscheiding uitgereikt door de Vlaamse overheid.
Samen met de woordvoerders van onze leerlingen, de MOS&BOS-raad, houden we doorheen het jaar de thema’s milieu en welzijn op de agenda.

De MOS&BOS-raad is onze leerlingenraad.
MOS staat voor Milieuzorg Op School en BOS voor Blij Op School.

Deze groep wordt jaarlijks verkozen en hierin zetelen leerlingen vanaf het 2de tot en met het 6de leerjaar, die hun klasgroep vertegenwoordigen.

Tijdens deze raad worden de kinderen gehoord, stellen ze vragen, geven ze hun mening, werken ze ideeën uit, evalueren ze en  sturen bij waar nodig.

Bos & Mos raad
We stellen jullie graag de nieuwe Bos & Mos raad 2021-2022 voor:
2de lj: Raf en Hannes (thema: afval)
3de lj: Janne en Ilana (thema: water)
4de lj: Seppe en Lara (thema: natuur)
5de lj: Emiel en Amélie (thema: energie)
6de lj: Marthe en Mathis (thema: verkeer)