RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous slide
Next slide

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Vernieuwing speelplaats kleuters

Wat een fantastisch nieuws dat we jullie kunnen melden! 

Binnenkort wordt de kleuterspeelplaats een nog toffere plek om te leren, spelen en te ontspannen. 
Er is plaats voor wat kippen, plaatsen om buiten te kunnen leren, uitdagingen om te bewegen en te spelen en dat omringd door heel veel groen. 
Wij kijken er zo naar uit, jullie ook?