RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous slide
Next slide

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Openingsuren tijdens de vakantie

Tijdens de vakantie is ons secretariaat open van 1juli tem 7 juli. (Openingsuren 9:00-12:00)
Ook wij nemen daarna even vakantie om van 18 aug terug beschikbaar te zijn. 

Meer informatie of digitaal inschrijven:
Asper: Inschrijven Asper – Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver
Baaigem – Gavere – Vurste: Inschrijven BGV – Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver