RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Vorige slide
Volgende slide

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

MOS Buitenlesdag

De ‘Buitenlesdag’ gaat dit jaar door donderdag, 28 april.
Die donderdag vliegen alle leerlingen weer buiten tijdens de 6e Buitenlesdag van MOS!

Virologen riepen op om zoveel mogelijk buiten les te geven om de leerlingen te beschermen tegen Covid-19. 
Buitenklassen en andere groene zones bewijzen meer dan ooit hun nut.