RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Vorige slide
Volgende slide

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Winterbar 2022!

Winterbar 2022!

Ondanks het koude weer en deze vreemde tijden, hebben we groen licht 🚦 gekregen om samen te klinken op onze hartverwarmende Winterbar 2022! 🥂 Kom samen met ons genieten van een natje en een droogje op 25/2 tussen 15u en 18u. Ps. Vergeet je CovidSafe ticket niet.

#warmgavere #sterkteam #gbsgavere