RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Vorige slide
Volgende slide

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

GAAT DOOR: Peuterkijkdag van 28 november tussen 10 en 12u mét Sint

Kom je net als de Sint even kennismaken en een kijkje nemen op onze school?

Tijdens een kijkdag kunnen jullie samen met je peuter langs komen om kennis te maken met de juffen en onze accommodatie.
De kinderen kunnen de hoeken in de klas  verkennen en al even in spelen.  De juf maakt heel graag tijd voor jullie concrete vragen.

Tot dan. 

Voorzie jullie covid-safe pass zodat we jullie ook binnen kunnen laten rondneuzen.