RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous slide
Next slide

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

TERUG NAAR SCHOOL

Welkom!
Onze schooldeur staat open voor groot en klein.
Komt u graag eens piepen of mogen we u uitgebreid rondleiden?
Maak een afspraak op 09 384 31 68 voor de scholen in Baaigem – Gavere – Vurste en op 09 384 56 19 voor de school in Asper.

De school is dagelijks open van 7u30 tot 18u.