RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN
Blind typen via Typ10 in het 4de leerjaar

Met Typ10 leren kinderen vanaf 10 jaar op een speelse manier blind typen.
In 10 lessen worden de basisvaardigheden aangeleerd.
Dit gebeurt in klasverband, kleine groepjes met individuele begeleiding, steeds met ruimte voor persoonlijke aandacht en zonder tijdsdruk.
De methode is hierdoor ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. 
Met zorgcoördinator Sofie en ICT-coördinator Sven hebben we op GBS De Vierklaver twee officiële Typ10 trainers die voorzien in de lessen voor onze leerlingen van het 4de leerjaar.