RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN
Blind typen via Typ10 in het 4de leerjaar

Met Typ10 leren kinderen vanaf 10 jaar op een speelse manier blind typen.
In 10 lessen worden de basisvaardigheden aangeleerd.
Dit gebeurt in klasverband, kleine groepjes met individuele begeleiding, steeds met ruimte voor persoonlijke aandacht en zonder tijdsdruk.
De methode is hierdoor ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. 
Met ICT-coördinator Sven hebben we op GBS De Vierklaver een officiële Typ10 trainer die voorziet in de lessen voor onze leerlingen van het 4de leerjaar.