RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN
Betalingen
Hoe betalen?

Maandelijks ontvangt u een gedetailleerde rekening: eetmalen, drankjes, remgeld
(opvang over de middag), avondstudie, zwemgeld, uitstappen,…
Zo bezorgen we u via mail een maandelijkse factuur die u kan betalen Via domiciliëring of via overschrijving
De formulieren een domiciliëring aan te vragen zijn te verkrijgen op het secretariaat.
Voor vestigingen Gavere – Baaigem – Vurst: secretariaat.gavere@gbsdevierklaver.be 
Voor vestiging Asper: secretariaat.asper@gbsdevierklaver.be

U betaalt alleen cash als het uitdrukkelijk gevraagd wordt, (bijv. kaarten eetfestijn)

Wat is gratis?

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen.

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis.
De school mag hiervoor een beperkte bijdrage voor vragen (zie schoolreglement) 

Er bestaat een officiële lijst van kosteloze materialen.

Zwemlessen zijn gratis tijdens 1 schooljaar in het lager onderwijs (om de eindterm te bereiken).

Bijdrage van de ouders

Scholen gebruiken vaak meer materialen en bieden meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender maken. Daarnaast kunnen scholen ook andere diensten aanbieden.

Voor die uitgaven kan de school een bijdrage vragen aan de ouders. Daarvoor bestaan regels. De regels verschillen volgens de aard van de uitgaven: de maximumfactuur en de bijdragelijst.

Meer info via de website van onderwijs Vlaanderen

klik hier